WIJ ZIJN ALTIJD DICHTBIJ


Missie

Company Connect wil klanten ondersteunen bij het selecteren van de beste IT-, telecom- en infradiensten zodat deze naadloos aansluiten bij de bedrijfsactiviteiten van de kant. Dit gebeurt door complexe informatie helder aan te bieden terwijl wordt gestreefd naar optimaal begrip van de business van de klant. CC onderhandelt met zijn partners over de beste afstemming van hun portfolio aan de wensen van de klant.

CC wil u helpen bij het begrijpen van de mogelijkheden van digitale middelen. Deze materie wordt namelijk doorgaans als lastig gepercipieerd. Zowel afnemers als leveranciers hebben de behoefte aan een instituut dat in staat is om behoeften te identificeren en de juiste producten en diensten te selecteren.

Product- en dienstenaanbieders zijn echter veelal niet georganiseerd om in samenwerkingsverbanden te acteren en naast afstemming van technische- en commerciële aspecten. CC wil fungeren als een single point of contact waarbij eenduidige SLA’s worden nagestreefd.